Psychometria Intelli7®
na poziomie indywidualnym:
rewolucja

academy softskills

 

Intelli7® wiernie przywraca w Dynamice
Zdolności Adaptacyjne danej osoby.

Dynamika pokazuje jej wielorakie możliwości,
w postaci następujących po sobie 7 Priorytetów.

W ten sposób odkrywamy, jak dana osoba adaptuje się
w zależności od sytuacji, uzyskując w ten sposób dostęp do Cennych Zasobów niełatwych do spontanicznego odczytania.

<strong>Dynamika<br>osobowości</strong>

Dynamika
osobowości


Nasza osobowość ewoluuje w zależności od naszego zaangażowania (naszego stresu). To pozwala nam dostosować się do sytuacji, które napotykamy.

To wyjaśnia, dlaczego wiemy, jak robić kilka różnych rzeczy, dlaczego mamy kilka talentów.

Dynamika, dostępna wyłącznie w Intelli7®, ujawnia te liczne umiejętności, które posiadamy.

Na przykład, Dynamika pokazuje, jak w filmie, jak radzimy sobie z obiekcjami, gdy klient mówi nie.

Albo jak radzimy sobie ze stresem.

Dynamika pokazuje również, jakie sytuacje nas stresują.

Wreszcie, opisuje, czego unikamy i o co nie powinniśmy być proszeni.


 

Dynamika oddaje również Zachowania
które dana osoba wybrała.

Główną zaletą jest to, że z jednej strony:
są one bezpośrednio czytelne, bez konieczności interpretacji,

a z drugiej strony
są to wybory danej osoby, a więc niepodważalne.

<strong>Dynamika<br>Zachowań</strong>

Dynamika
Zachowań


Nasza Osobowość w danej chwili niesie ze sobą określone Zachowania, które zamierzamy wdrożyć.

Dynamika Zachowań, będąca pogłębieniem Osobowości, w doskonale czytelny sposób wymienia Zachowania, które wybrała dana osoba.

Więc wystarczy je przeczytać, aby wiedzieć, jak dana osoba będzie działać, dokładnie

Wielką zaletą Intelli7®, która jest wyjątkowa, jest to, że te Zachowania zostały wybrane przez osobę.

Są one renderowane bezpośrednio, bez żadnej interpretacji.

Dlatego osoba czuje się doskonale wysłuchana, rozpoznana i wzięta pod uwagę. Chociaż raz jesteśmy nimi zainteresowani, a fakty to potwierdzają.

To całkowicie zmienia sposób, w jaki podchodzimy do ZL.


Dynamika pokazuje zarówno Osobowość, jak i Zachowania.

Niekwestionowany interes leży w naszej zdolności do jasnego określenia, co dana osoba będzie chciała wykorzystać jako zachowania, a co będzie miała tendencję do odrzucania.

 

Intelli7® odsłania również Sterowniki, Umiejętności Miękkie, Analizy Dynamiczne i wiele innych niezbędnych elementów do dokładnego, rzetelnego, łatwego diagnozowania,
i konstruktywnej wymiany...

regis de charette
<span style='font-size:1rem;'><strong>Régis de Charette</strong></span><br>COS-FI, Aix en Provence<br><a style='font-size:0.7rem; text-transform: lowercase; text-decoration:underline' href='https://www.formation-intelligencecollective.com' target='_blank'>www.formation-intelligencecollective.com</a>

Régis de Charette
COS-FI, Aix en Provence
www.formation-intelligencecollective.com


Facylitator inteligencji zbiorowej, trener, superwizor

Szkolenie

Używam intelli7 od 2014 roku w coachingu indywidualnym i grupowym i doceniam wiele możliwości tego podejścia oraz bardzo otwarte pojęcie Dynamics.

Wykorzystując preferencje behawioralne poszczególnych osób i preferencje grupy, umożliwiam wszystkim obiektywizację ich talentów w ramach pracy grupy. Te spostrzeżenia ujawniają grupie osoby w strefach komfortu, niewykorzystane talenty, osoby nadmiernie przystosowane, a także zbiorowe unikanie.

Umożliwia to również ludziom szybkie regulowanie ich relacji w grupie. Zapewnia obiektywne ramy do wyrażania preferencji, lepszego komunikowania się w świecie drugiej osoby, zadawania właściwych pytań i unikania nieporozumień, które często są źle wyrażane.

Ta podwójna praca nad relacjami i preferencjami w grupie zapewnia, że dynamika grupy zostanie uruchomiona w bardzo krótkim czasie. Znacznie ułatwia to pracę szkoleniową, która może być następnie ukierunkowana na odblokowanie energii i zachęcanie do uruchomienia.

Ocena menedżerska

Ocena menedżerska umożliwia doświadczonym menedżerom w rozwoju kariery udoskonalenie, zmianę pozycji i potwierdzenie ich profesjonalnego projektu poprzez obiektywizację kompetencji behawioralnych oprócz umiejętności technicznych, o których mowa gdzie indziej (na przykład ocena umiejętności).

Ocena menedżerska umożliwia doświadczonym menedżerom w rozwoju kariery udoskonalenie, zmianę pozycji i potwierdzenie ich profesjonalnego projektu poprzez obiektywizację kompetencji behawioralnych oprócz umiejętności technicznych, o których mowa gdzie indziej (na przykład ocena umiejętności).

W tej ocenie ludzie są proszeni o zdefiniowanie własnego stylu zarządzania. Opierają się na swoich preferencjach behawioralnych i mogą lepiej kontekstualizować swoje umiejętności miękkie.

W grupach rówieśniczych ludzie mogą omawiać swoje zachowania i uświadamiać sobie różne sposoby reagowania w danej sytuacji, dzieląc się efektami.

Następnie są oni kierowani do pracy nad postrzeganiem najbardziej odpowiednich zachowań dla jednego lub więcej przewidywanych stanowisk. Postrzeganie to jest porównywane z postrzeganiem wybranego przez nich panelu, składającego się z przełożonych, RH, współpracowników, ...

Porównanie ich preferencji behawioralnych i postrzegania stanowisk w naturalny sposób tworzy ramy kontrastów, które po analizie umożliwiają wdrożenie dostosowanego planu działania.


puceMoje referencje:
INRA, CNRS, uniwersytet, Valimovia, STI, miasto Marsylia, CD13

soledad kaercher
<span style='font-size:1rem;'><strong>Soledad KAERCHER</strong></span><br>Strasbourg - Francja <br><a style='font-size:0.7rem; text-transform: lowercase; text-decoration:underline' href='https://www.soledadkaercher.fr' target='_blank'>www.soledadkaercher.fr</a>

Soledad KAERCHER
Strasbourg - Francja
www.soledadkaercher.fr


Profesjonalny Trener - NLP Master Practitioner - Facylitator Inteligencji Zbiorowej

To, co szczególnie podoba mi się w tym podejściu, to fakt, że jest ono dynamiczne i nie zamyka ludzi w pudełkach. Intelli7 rzuca światło na sposób działania osoby i/lub zespołu.

Używam go indywidualnie, aby pomóc moim klientom odblokować sytuacje szybko i konkretnie, w oparciu o zachowania, które mogą być ograniczające i / lub nadużywane.

Moi klienci zyskują lepsze zrozumienie własnych zasobów w konkretny sposób. Uświadomienie sobie tego jest potężne i prowadzi do szybkiego działania.

Aby uczynić moje wspólne interwencje bardziej zabawnymi, współtworzyłem grę karcianą opartą na podejściu Intelli7. To szybki sposób na tworzenie powiązań między osobami i umożliwienie wymiany informacji na temat sposobu działania każdej z nich.

Jest to okazja, aby skłonić ich do zastanowienia się nad wpływem stosowania tych praktyk behawioralnych na projekt, na ich postawę menedżerską lub radzenie sobie ze zmianami ... oraz do dostosowania się do praktyk w celu współtworzenia planu działania. Wymiana jest płynniejsza i ułatwia zrozumienie modelu.

Intelli7 jest prawdziwym atutem w moim coachingu, umożliwiając mi lepsze zrozumienie funkcjonowania osoby lub grupy, którą coachuję, stworzenie szybkiego sojuszu i odpowiednie dostosowanie mojego stylu coachingu.


Aby odkryć grę karcianą:
Kliknij tutaj lub Kliknij tutaj


puceMoje referencje:
Eurométropole Strasbourg, CESI, Grand Meuse Sud, C2T, adidas ...

Copyright Intelli7.com - 1993-2024